Elke leerling een eigen leerpad

GO! is een leerplatform waarin leerlingen op een ontdekkende manier aan de slag gaan met schoolbrede thema’s. Door de verschillende vakken (wereldoriëntatie, burgerschap, filosofie en kunst) te integreren tot een thema komt de samenhang tussen vakken veel beter tot zijn recht. Leerlingen leren hierdoor verbanden te zien. Het uitgangspunt van GO! is dat leerlingen gaan nadenken over “Grote Vragen” en de manier waarop alles met elkaar verbonden is. Dat de ene vraag weer kan leiden tot een volgende.  Kinderen worden uitgedaagd zo nieuwsgierig mogelijk te zijn. 

Op basis van de doelgroep leerlingen, kan aan de hand van het materiaal binnen GO! een keuze gemaakt worden welke stof per thema zorgt voor een uitdagende leeromgeving. In de klas wordt dit proces georganiseerd aan de hand van de 7 stappen in het leerpad. Per thema doorloop je met de klas of bouw alle stappen. Voor jongere kinderen beperk je hierin het materiaal en doe je veel stappen gezamenlijk per klas en de verwerking individueel of in groepjes. Voor de kleuters is voor elk thema een kleuterpad beschikbaar. Oudere kinderen kunnen veel meer zelfstandig en in groepjes ontdekken. 

GO! is op alle devices toegankelijk, zowel op school als thuis.

Per schoolbreed thema een poster met Grote Denkvragen

Per schoolbreed thema een poster met Grote Denkvragen

Portfolio met leerlijnen en vaardigheden

Als leerlingen klaar zijn met het verwerken van het materiaal en tot antwoorden zijn gekomen kunnen ze de onderzoeksvragen, gemaakte opdrachten en het eindproduct binnen het leerplatform uploaden. Zo ontstaat een portfolio waarin zichtbaar is wat de leerling heeft geleerd. Leerlingen hebben eigenaarschap over hun leerproces.  GO! staat voor gepersonaliseerd leren, het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en formatief toetsen.

Diverse subthema’s per schoolbreed thema

Diverse subthema’s per schoolbreed thema

Maak je eigen thematische playlist

We maken het voor jou als leerkracht makkelijker om de lessen te organiseren in de klas. Dit gebeurt aan de hand van 7 stappen in elk leerpad. Jij kiest een subthema binnen het schoolbrede thema waar jouw leerlingen aan gaan werken, waarbij de onderzoeksvragen, opdrachten, teksten en filmpjes helemaal op het niveau van de leerling zijn toegespitst. Hierbinnen kan ook gemakkelijk worden gedifferentieerd, dus ook bij groepen met grote verschillen en combinatiegroepen is er voor een ieder leerzaam materiaal beschikbaar. In de leerkrachtomgeving leggen we duidelijk uit wat de mogelijkheden in iedere fase zijn. In de leerkrachtenhandleiding is al een planning opgenomen. En last but nog least vind je in de leerkrachtomgeving filmpjes met daarin extra informatie over de toepassing van GO! in de klas.

Meer vrijheid? Maak dan een eigen thematische playlist voor jouw leerlingen!
In de leerpaden zijn bij de diverse stappen QR-codes te vinden. Mix en match de QR codes en creëer voor je leerlingen een eigen thematische playlist.

Elke leerpad bestaat uit de volgende 7 stappen:

  1. Introductie
  2. Weten (Kennis)
  3. Denken
  4. Onderzoeken
  5. Doen (opdrachten en proefjes)
  6. Presenteren (eindproduct)
  7. Wat heb ik geleerd (leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden)

Elke leerling een eigen leerpad

Voltooi de stappen en bewaar de opdrachten in je portfolio