Een voorbeeld van GO! in de praktijk

Hoe werkt een thema van GO! in de praktijk?

In elk overkoepelend thema van GO! komen alle zaak- en creatieve vakken aan bod. De verschillende doelen worden niet maar één keer aangeboden, maar worden telkens vanuit een ander perspectief behandeld. Hierdoor krijgt inhoud meer context, leren leerlingen verbanden zien tussen de vakken, zijn gemotiveerder en leren divergent denken (vanuit verschillende invalshoeken).
We nemen als voorbeeld het thema “De Wereld van Werk” en het leerpad “Samenwerken”. Leerlingen leren over de kracht van samenwerken.

Neem je leerlingen mee in de wereld van GO!

Geschiedenis

Bij het vak geschiedenis duik je met je leerlingen in de tijd van “Steden en Staten” en “Regenten en Vorsten”. We zoomen in op de toename van handel en ambachten. Op welke manier werkten kooplieden samen? Waarom was het belangrijk dat er een samenwerkingsverband  (De Hanze) kwam? De link met de huidige tijd en de samenwerking van Europese landen (EU) is makkelijk gemaakt. Leerlingen maken kennis met Michiel de Ruyter en de VOC. Welke beroepen zijn er allemaal te vinden op een VOC schip in die tijd? Hoe werkten mensen samen op een schip?

Burgerschap

Bij het vak burgerschap besteden we aandacht aan stadsrechten en de toename van de macht van de burgers. Er wordt ook een koppeling gemaakt met identiteit. Leerlingen leren over de belbin teamrollen. Hoe werk je samen in een groep?

Topo

Leerlingen leren met GO! over de wateren aan de hand van de vaarroute van de VOC en maken kennis met het continent Azië.

Kunst en Cultuur

Bij het vak kunst en cultuur duiken leerlingen in wereld van samenwerken in de kunst. Leerlingen interviewen kunstenaars en bezoeken een expositie. De leerlingen maken één gezamenlijk schilderij. Verf, kwasten, creativiteit en verbeeldingskracht zijn de middelen die de leerlingen ter beschikking hebben. Met meerdere personen op één doek werken vraagt om samenwerking.

Taal

De digitale bibliotheek in de leeromgeving van GO! staat boordevol informatieve leesboeken voor leerlingen van 4 tot 14 jaar. In elk thema staan lees-en schrijfopdrachten klaar en de taallessen over bijvoorbeeld samenwerken worden gecombineerd met de geschiedenisles over de VOC.

Biologie

Bij het vak biologie kijken we naar de manier waarop dieren samenwerken. En hoe is dat eigenlijk bij sporten?