Doorgaande leerlijn

DE WERELD VAN MORGEN KOPPELEN AAN HET ONDERWIJS VAN VANDAAG!

Maak kennis met GO!

Doorgaande Leerlijn

De laatste jaren is er veel aandacht voor de overgang van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het vormgeven van een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat de vaardigheden van leerlingen worden verbeterd en dat de overgang tussen de verschillende onderwijssectoren soepel verloopt. GO! is geschikt voor leerlingen van 4 tot en met 16 jaar en realiseert daarmee een doorgaande leerlijn.

Primair Onderwijs

ONDERWIJS IN SAMENHANG

Het basisonderwijs is enorm in ontwikkeling. Steeds meer scholen kiezen voor thematisch onderwijs of onderwijs waar wereldoriëntatie geïntegreerd wordt aangeboden. ‘Onderwijs in samenhang’ is een van de uitgangspunten van GO!.

Scholen kunnen daarbij verschillende invalshoeken kiezen:

  • Realiseren van een doorgaande lijn in het leerstofaanbod van groep 1 tot en met 8
  • Zorgen voor samenhang in het leerstofaanbod
  • Integreren van wereldoriëntatie en taalontwikkeling
  • Zicht krijgen op de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van de leerlingen

GO! biedt ondersteuning voor startende scholen in de vorm van praktische thema workshops.

MAAK KENNIS MET GO!

10 – 14 Onderwijs

SOEPELE OVERGANG VAN PO NAAR VO

GO! biedt tienerscholen een digitale leeromgeving waarbij de verschillende vakgebieden geïntegreerd worden aangeboden. Zowel het curriculum van het primair onderwijs, als het curriculum van de onderbouw van het voortgezet onderwijs is geïntegreerd in GO!.

GO! houdt ook rekening met de actualiteit. In de onderzoekspaden worden lessuggesties gegeven die gebaseerd zijn op actuele nieuwsberichten. Scholen kunnen zelf kiezen in welke mate er gestuurd wordt op de leerinhoud. Zo is er ruimte voor het bieden van leerkrachtgestuurd onderwijs, maar ook leerlinggestuurd.

GO! biedt een onderwijs-op-maat-begeleiding voor (startende) tienerscholen. Een ervaringsdeskundige voert deze begeleiding uit.

MAAK KENNIS MET GO!

Voortgezet Onderwijs

SAMENHANG TUSSEN VAKGEBIEDEN

GO! kan uitstekend gebruikt worden naast de bestaande methodes. Zo kun je deels werken uit de methode en deels werken met de thema’s van GO!. Bij elk thema van GO! worden suggesties geboden voor de vakgebieden zoals biologie, aardrijkskunde, natuurkunde, geschiedenis, filosofie, wiskunde, techniek, Nederlands, practicums en 21e -eeuwse vaardigheden. Daarnaast is het ook mogelijk om de gehele thema’s in het Engels aan te bieden.

GO! kan ook ingezet worden als bron voor bijvoorbeeld 4-jaarlijkse projectweken, waarbij de verschillende vakgebieden binnen een thema in samenhang aan bod komen. Het is dan een betekenisvolle aanvulling op de werkwijze die de school hanteert.

Deze verschillende werkwijzen maken dat de scholing/begeleiding in iedere situatie kan verschillen. Zo is in iedere situatie een oriënterend gesprek van belang waarbij bekeken wordt welke wijze van begeleiding past bij de betreffende school.

MAAK KENNIS MET GO!