Stel je eigen thema samen

Kies voor een kant-en-klare lesmiddag of arrangeer eenvoudig je eigen lesmiddagen met de inhoud van GO!  en je eigen materialen!

Compleet middagprogramma met GO!

Als je lesgeeft met GO! gebruik je de 7 fasen om je lesmiddag vanuit deze fasen te ontwerpen. Door deze 7 fasen flexibel te combineren, ontwerp je onderwijs dat aansluit bij de behoeften van je leerlingen en het thema dat je wilt behandelen. Tegelijkertijd nemen de leerlingen om actief deel aan het leerproces door hun ideeën te delen, samen te werken en te reflecteren op hun eigen ontwikkeling. 

Je kunt gebruik maken van de kant-en-klare themaplanningen, waarbij de lesmiddagen al voor je klaarstaan. Hierdoor hoef je geen tijd te besteden aan het bedenken van een planning en kun je direct aan de slag met het lesgeven. Natuurlijk heb je wel de vrijheid om de planning aan te passen of eigen materialen toe te voegen.  Wil je volledige vrijheid om een eigen planning maken? Arrangeer dan eenvoudig je eigen lesmiddagen met de inhoud van GO!  en je eigen materialen! Je koppelt en borgt de leerdoelen en geeft feedback aan je leerling.  Zo behoud je de regie over het onderwijsproces en kun je het onderwijs optimaal afstemmen op de behoeften van jouw leerlingen.

Scroll verder om een voorbeeldmiddag van het leerpad “Op reis in de ruimte” te bekijken.

Microles

Pak je ruimtepak, we gaan op reis in de ruimte!
Je start de middag met een korte, prikkelende interactieve microles van maximaal 15 minuten. Deze middag gaan de kinderen ontdekken wie er allemaal naar de ruimte gaan en waarom. Je vertelt over de eerste mens in de ruimte, de eerste maanlanding en de verschillende ruimtemissies die hebben plaatsgevonden. In deze microlessen wordt de kennis van de vakken en het thema langzaam opgebouwd. De achtergrondinformatie, afbeeldingen en video’s staan voor je klaar in de leeromgeving.

Tijdens deze fase geef je klassikaal les en ben je de inspirator. Leerlingen hebben een actieve rol en delen wat ze al weten en wat ze nog willen leren over op reis inde ruimte.

Denkvraag

Na de microles introduceer je een denkvraag waarover je met de kinderen filosofeert, discussieert of debatteert. Een voorbeeld van een denkvraag zou kunnen zijn: “Waarom gaan we eigenlijk naar de ruimte?” Deze denkvragen stimuleren kinderen om verder na te denken en hun ideeën te onderbouwen. Zo ontwikkelen ze zich tot kritische denkers en burgers. In deze fase neem je de rol aan van gespreksleider, begeleidt je het gesprek en zorg je voor een veilige en open sfeer.

Verwerkingsopdracht

Nu is het tijd voor een verwerkingsopdracht. De kinderen gaan aan de slag, alleen of in groepjes, met een opdracht die gerelateerd is aan het leerpad op reis in de ruimte. Ze doen bijvoorbeeld een experiment over zwaartekracht of maken een kunstwerk terwijl ze ovenhandschoenen aan hebben. Tijdens deze fase heb je een meer coachende en procesbegeleidende rol. Kinderen ontwikkelen in deze fase hun vaardigheden en talenten.

Sluit de lesmiddag af door samen te vatten wat er is geleerd en de belangrijkste inzichten over reizen in de ruimte te benoemen. Je kunt de leerlingen ook vragen om kort te delen wat zij het meest interessant, verrassend of uitdagend vonden.

Mix en match de fasen zoals jij dat wilt!