Onze Aarde en de 4 Sferen

Leerlingen ontdekken de lange geschiedenis van onze planeet. De manier waarop verschillende continenten in het verleden zijn ontstaan. Hoe ze weer samen zijn gekomen als supercontinenten en weer uiteen zijn gevallen in cycli die miljoenen jaren duren. Leerlingen leren hoe de platen van de aarde bewegen op verschillende manieren, waardoor vulkaanuitbarstingen en aardbevingen ontstaan. Hoe bergketens en oceaantroggen gevormd worden. Leerlingen onderzoeken diverse natuurrampen die veroorzaakt worden door extreme weercondities en bewegingen van de aardkorst. Ze leren in te zien wat er voor zorgt dat deze gebeurtenissen plaatsvinden en hoe zij hun uitwerking hebben op de mensen en de andere vormen van leven op aarde.

Voor de groepen 1 en 2 is het leerpad “Het Jonge Kind” ontwikkeld. Het leerpad “Het Jonge Kind” creëert een rijke en betekenisvolle leeromgeving waar het jonge kind optimaal gestimuleerd wordt.

Leerpaden

 • Biosfeer (het leven op de aarde)

 • Hydrosfeer (het water op de aarde)

 • Atmosfeer (lucht op aarde)

 • Lithosfeer (gesteente van de aarde)

 • Het Jonge Kind

Vakken in Samenhang

 • Geschiedenis: Geschiedenis van de aarde

 • Aardrijkskunde: Geografisch wereldbeeld, weer en klimaat, natuurlijke grondstoffen

 • Burgerschap: Duurzaamheid, diversiteit, globalisering

 • Taal: Schrijven, lezen, presenteren, woordenschat

 • Wetenschap en Techniek: Natuurbeleving, recycling van grondstoffen

 • Kunst en Cultuur:  Kunst- en cultuurhistorische onderwerpen

 • Digitale Geletterdheid: Computational thinking, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid

0
Leerpaden
0
Onderzoeksvragen
0
Opdrachten
0
Eindproducten
0
Leerdoelen