Thema “Aarde”

Leerlingen ontdekken de lange geschiedenis van onze planeet. Ze onderzoeken de manier waarop verschillende continenten in het verleden zijn ontstaan. Hoe ze weer samen zijn gekomen als supercontinenten en weer uiteen zijn gevallen in cycli die miljoenen jaren duren.

Leerlingen leren hoe de platen van de aarde bewegen op verschillende manieren, waardoor vulkaanuitbarstingen en aardbevingen ontstaan. Ze ontdekken hoe bergketens en oceaantroggen gevormd worden. Daarnaast onderzoeken de leerlingen diverse natuurrampen die veroorzaakt worden door extreme weercondities en bewegingen van de aardkorst. Ze leren in te zien wat er voor zorgt dat deze gebeurtenissen plaatsvinden en hoe zij hun uitwerking hebben op de mensen en de andere vormen van leven op aarde.

GO! werkt met schoolbrede thema’s. Elk thema bestaat uit een aantal subthema’s die wij leerpaden noemen. Elke bouw werkt aan een eigen leerpad.

Bekijk de leerpaden van Aarde

Atmosfeer: De Lucht om de Aarde

Middenbouw & Bovenbouw

Biosfeer- Het Leven op Aarde

Middenbouw & Bovenbouw

Lithosfeer en de vaste Aarde

Bovenbouw

Hydrosfeer – Het Water op Aarde

Onderbouw & Middenbouw

Onze Aarde

Onderbouw & Kleuters