Thema “Vieren en Herdenken”

In dit thema staat Burgerschap centraal. Onder andere identiteit, vrijheid & gelijkheid komen aan bod, maar natuurlijk ook solidariteit en de wereldreligies.

Leerlingen leren alles over de verschillende culturen, gewoonten, rituelen en feesten over de hele wereld. Van de oude Grieken en Romeinen tot de Vikingen en van het oude China tot Afrikaanse. Leerlingen worden uitgedaagd om herdenkingsdagen te plaatsen in de context van de verschillende landen. Er wordt gekeken naar voedsel & drank, rituelen & dansen, de gebeden & gezangen, de versieringen, de kleding en de gewoonten.

GO! werkt met schoolbrede thema’s. Elk thema bestaat uit een aantal subthema’s die wij leerpaden noemen. Elke bouw werkt aan een eigen leerpad.