Thematisch Onderwijs

Steeds meer scholen ontdekken de voordelen van het thematisch werken met GO!

GO! betekent schoolbreed thematisch onderwijs van groep 1 t/m 8. GO! heeft een samenhangend onderwijsaanbod waarin alle vakken, ook de creatieve vakken,  een plek binnen de schoolbrede thema’s hebben. Het integreren van vakken zorgt niet alleen voor een samenhang maar bespaart ook tijd. Binnen de thema’s van GO! worden vakken telkens vanuit een ander perspectief bekeken. Op die manier gaan leerlingen verbanden zien en meer begrijpen van de wereld om hen heen.  Bij GO! zijn de leerlingen het uitgangspunt en niet de methode.

Wil jij ook thematisch werken? Ga aan de slag met de thema’s van GO!

MEER WETEN? SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEBINAR

Waarom thematisch onderwijs

Tijdens het werken met de thema’s van GO! laten kinderen een enorme betrokkenheid zien.

Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd en onthouden wat ze geleerd hebben veel beter. Thematisch onderwijs is betekenisvol leren en aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Alle thema’s van GO! sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. De vakken worden telkens vanuit het perspectief van het thema bekeken.  Thematisch onderwijs met GO! zorgt voor samenhang waardoor kinderen verbanden tussen verschillende vakken en de wereld te zien.

GO! is niet alleen thematisch onderwijs, maar ook thematisch taalonderwijs waar begrijpend lezen en wereldoriëntatie met elkaar verbonden zijn. Hierdoor krijgen kinderen meer plezier in lezen en zijn direct meer gemotiveerd.

Samen met je collega’s aan de slag met GO!? Gewoon samen doen!

Vraag je kosteloze presentatie aan

Thematisch werken

Wat is de meerwaarde van thematisch werken?

Thematisch werken betekent de methode loslaten en gerichte keuzes maken in het leerstofaanbod.  Samen met je leerlingen richt je een rijke leeromgeving in. Er wordt minder klassikaal leggegeven en je leert met en van elkaar.  De leerinhouden worden geïntegreerd en in samenhang aangeboden; door de betekenisvolle thema’s van GO! is de betrokkenheid van de leerlingen veel groter. Naast kennis is er meer ruimte voor inzicht en vaardigheden.

Van thematisch werken naar thematiseren
Thematiseren iets anders dan thematisch werken. Bij beide werk je met een thema maar bij thematiseren is er een wisselwerking tussen de jou als leerkracht en de leerlingen. Leerlingen worden echt betrokken om het thema tot een succes te brengen.

Samen met je collega’s aan de slag met GO!? Gewoon samen doen!

Vraag je kosteloze presentatie aan

Thematisch werken in de onderbouw

Thematisch werken past bij de ontwikkelingsfase van een kleuter.

Door betekenisvolle contexten leert een kleuter de wereld steeds beter leert begrijpen. In de onderbouw wordt er aan een thema gewerkt in de verschillende hoeken, waarbij taal, boeken en alle activiteiten aansluiten bij het thema. De kleuters maken langzaam kennis met wereldoriëntatie. De thema’s van GO! zorgen voor verbinding met passende inhouden in een betekenisvolle context.  Met GO! geef je geïntegreerd onderwijs vanuit leerdoelen en leerlijnen. De leerdoelen en alle activiteiten worden vanaf de groep 1 geborgd in het portfolio van de leerlingen.

Thematisch werken in groep 3

In groep 3 en groep 4 kan heel goed thematisch gewerkt worden.  Met de inhoud van de thema’s van GO! maken de kinderen kennis met de wereld om hen heen. Ze leren verbanden zien en door de thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld zijn kinderen intrinsiek gemotiveerd.  Thematisch onderwijs van GO! wordt op verschillende manieren en op verschillende momenten ingezet. In de middag is er ruimte voor spel in hoeken, maar ook het leesonderwijs is hier naar ingericht.

Samen met je collega’s aan de slag met GO!? Gewoon samen doen!

Vraag je kosteloze presentatie aan

Thematisch werken in de bovenbouw

Thematisch werken in de bovenbouw betekent vakoverstijgend werken.

GO! betekent schoolbreed thematische onderwijs, dus ook thematisch werken in de bovenbouw.  GO! brengt de wereldoriëntatie vakken, maar ook taal en onderzoekend & ontdekkend leren bij elkaar. Leerlingen werken thematisch aan de grote vraagstukken van deze tijd! In de middagen worden leerlingen ondergedompeld in de thema’s. Thematisch werken zorgt voor meer eigenaarschap van de leerling. De thema’s van GO! sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zorgt voor verbinding met de wereld buiten de school.

Samen met je collega’s aan de slag met GO!? Gewoon samen doen!

Vraag je kosteloze presentatie aan