Thematisch Onderwijs

GO! is thematisch onderwijs met prikkelende en uitdagende thema’s die de basis vormen voor het leren en ontdekken van de wereld.

Thematisch Onderwijs

GO! is thematisch onderwijs met prikkelende en uitdagende thema’s die de basis vormen voor het leren en ontdekken van de wereld. Deze thema’s zijn breed en omvatten een scala aan onderwerpen en vakgebieden, waardoor kinderen de kans krijgen om een holistisch begrip van de wereld te ontwikkelen. GO! werkt met een 2-jaarlijkse cyclus. Dit betekent dat schoolbreed het ene jaar de eerste 4 thema’s aangeboden worden en het tweede jaar de andere 4 thema’s.

Elk overkoepelend thema bestaat uit een aantal verschillende subthema’s, wij noemen dit leerpaden. Elke bouw werkt aan een eigen leerpad binnen het schoolbrede thema. Elk leerpad legt de nadruk op een specifiek aspect van het overkoepelende thema en belicht dit vanuit een ander perspectief.  De kennis en vaardigheden worden op deze manier in een doorgaande leerlijn opgebouwd. Kinderen gaan zo ook dieper in op de onderwerpen en ontwikkelen een breder en rijker van de wereld.

Ontdek de magie van onze thema’s!