Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens GO!.

GO! biedt producten en diensten aan voor het onderwijs, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en scholen en ouders duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. Per 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen. De informatie en documenten op deze pagina en haar subpagina’s, en de verwerking van persoonsgegevens door GO! voldoen aan de richtlijnen van de AVG.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

GO! heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. GO! is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal GO! altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van GO! wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het primair onderwijs. GO! hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst 3.0’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn. Je kunt de verwerkersovereenkomst aanvragen voor je school of stichting. De verwerkersovereenkomst overeenkomst kan worden aangevraagd via info@geintegreerd-onderwijs.nl. Hier kun je ook terecht voor je vragen met betrekking tot privacy, de verwerkersovereenkomst en bijlages.