Een logische opbouw en structuur

Ontwerp je lessen flexibel en sluit bij de behoeften van je leerlingen.

Lesgeven met de 7 fasen van GO!

GO! zorgt ervoor dat jouw thematische lesmiddagen een logische opbouw en structuur hebben en jij je kunt richten op het inspireren, begeleiden en ondersteunen van jouw leerlingen. Als je lesgeeft met GO! gebruik je de 7 fasen om je lesmiddag vanuit deze fasen te ontwerpen.  De ene middag combineer je een kennisles (weten) met een denkvraag (denken) en een opdracht (doen). De andere middag combineer je een kennisles (weten) met een onderzoekenvraag (onderzoeken). Door de 7 fasen flexibel te combineren, ontwerp je onderwijs dat aansluit bij de behoeften van je leerlingen en het thema dat je wilt behandelen.

Verwonderen

Verwonder is het startpunt van elk thema. Je introduceert het thema op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleert de verwondering en nieuwsgierigheid van de leerlingen. Samen oriënteren jullie je op het thema. Wat willen de kinderen leren? Wat weten ze al?

In de leeromgeving staan allerlei leuke en prikkelende introducties klaar.

Weten

Tijdens de ‘weten’ fase zorg je dat je de kennis over de geïntegreerde vakken én het thema aanbiedt. Dit doe je door middel van de korte microlessen waarbij je gebruik maakt van de uitgebreide achtergrondinformatie, afbeeldingen en video’s in de leeromgeving.

Denken

De ‘denken’ fase gebruik je om je leerlingen uit te dagen om kritisch na te denken en hun eigen ideeën te vormen. Dit doe je door middel van filosoferen, debatten, het oplossen van dilemma’s, het bespreken van ethische kwesties. De waarom vragen die klaar staan in de leeromgeving.

Onderzoeken

Tijdens de ‘onderzoeken’ fase gaan leerlingen zelf op onderzoek uit, individueel of in groepjes. Het doel van de onderzoeken fase is kinderen leren om goed bronnenonderzoek te doen. Ze verzamelen informatie en analyseren deze. Ze leren hun onderzoeksvaardigheden beter te ontwikkelen.

Doen

Tijdens de ‘doen’ fase passen leerlingen de opgedane kennis en vaardigheden toe in de verwerkingsopdrachten. Ze werken individueel of samen in groepjes, experimenteren, ontwerpen en creëren. Hierbij ontwikkelen ze hun vaardigheden en talenten.

Presenteren

De ‘presenteren’ fase is de afsluiting van het thema. Kinderen laten leerlingen zien wat ze tijdens het thema geleerd hebben. Dit zijn geen presentaties die ze in groepjes aan elkaar presenteren!

Evalueren

Na de het presenteren van het geleerde is het tijd om te  ‘evalueren’, deze fase staat in het teken van reflectie. Leerlingen kijken terug op hun leerproces, bespreken wat ze hebben geleerd en hoe ze zijn gegroeid. Als leerkracht evalueer je de voortgang van de leerlingen.