Leerlijnen Geïntegreerd

Wereldoriëntatie Geïntegreerd

Leerling Portfolio Geïntegreerd

GO! van onderwijs naar anderswijs

Onze wereld verandert sneller dan ooit tevoren. Wat we vandaag als ‘normaal’ beschouwen, kan er in de wereld van morgen compleet anders uitzien. Razendsnelle veranderingen zorgen voor een wereld die steeds meer verbonden en onderling afhankelijk raakt. Het stelt ons voor nieuwe, complexe uitdagingen. In een wereld waarin informatie in grote getale tot ons komt en nieuws zich razendsnel verspreid, wordt het onthouden van kennis minder urgent; het evalueren en toepassen van kennis wordt daarentegen steeds belangrijker.

Aan het onderwijs de belangrijke taak om leerlingen klaar te stomen voor de wereld van morgen. En die wereld is ons allemaal nog onbekend. Leerlingen zullen capaciteiten nodig hebben die verder gaan dan het traditionele onderwijsaanbod. Niet enkel losse vakken aanbieden, maar juist onderwijs creëren waarin de samenhang tussen vakken wordt benadrukt en onderzocht. GO! leert leerlingen om creatief te denken. Om onderwerpen vanuit verschillende oogpunten te bekijken, de juiste vragen te stellen, verbindingen te maken en samen te werken. Want juist búiten de kaders vinden we de antwoorden!

En dat vraagt om anders leren. Geen kennis stampen, maar vragen stellen. Niet invullen, maar nadenken.

Bekijk het leerplatform GO!