Leerplatform GO!

GO! Geïntegreerd Onderwijs is een thematische leeromgeving waar alles met elkaar verbonden is.   GO! bestaat uit schoolbrede thema’s waar vakken in samenhang worden aangeboden.  Leerlingen worden door middel van “Grote Vragen” gestimuleerd om zelf na te denken, te ontdekken en te onderzoeken.  Grote Vragen die je niet zomaar kunt googelen!

GO! is geschikt voor basisscholen én 10-14 scholen.  En realiseert daarmee een doorgaande leerlijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. GO! bestaat uit een digitaal leerplatform en themaposters in print. De thematische opzet van GO! integreert niet alleen wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap en techniek,  maar ook filosofie, kunst en cultuur.

Waarom kiezen scholen voor GO!?

Wereldoriëntatie, burgerschap, wetenschap en technologie,  digitale geletterdheid, filosofie, kunst en cultuur zijn geïntegreerd en worden in samenhang aangeboden.

Schoolbreed thematisch werken zorgt voor verbinding in de school.  De hele school werkt aan hetzelfde overkoepelende thema, maar elke bouw kiest daarbinnen een eigen subthema.  Dit geeft tevens mogelijkheden om groepsdoorbrekend te werken.

GO! daagt leerlingen uit om tot diepere vragen te komen en prikkelt hun natuurlijke nieuwsgierigheid.

GO! geeft de vrijheid om je onderwijs zelf vorm te geven zonder alles zelf te moeten bedenken.

De talenten van elke leerling worden gestimuleerd en ontwikkeld. De leerling vindt de uitdaging op het niveau waar hij of zij naar toe durft te klimmen. GO! is flexibel inzetbaar en geschikt voor leerlingen van uiteenlopende leeftijden en niveaus.

GO! geeft de vrijheid om het onderwijs invulling te geven op een manier die past bij een team én bij de leerlingen. Het samen ontwikkelen als team geeft ruimte aan de unieke talenten van alle teamleden.

GO! zorgt voor de omslag van de leerkracht die vertelt wat hij weet, naar de leerkracht die de kracht kent van vragen stellen.

Wil jij vakken graag geïntegreerd, in samenhang en thematisch aanbieden? Ga dan samen met je leerlingen op ontdekkingstocht met GO!

VRAAG JE KOSTELOZE PRESENTATIE AAN
BEKIJK ALLE SCHOOLBREDE THEMA’S