Leerplatform GO!

GO! Geïntegreerd Onderwijs is een leeromgeving waar alles met elkaar verbonden is.  GO! bestaat uit 8 schoolbrede thema’s en is geschikt voor basisscholen én 10-14 scholen.  Daarmee realiseert GO! een doorgaande leerlijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. GO! bestaat uit een digitaal leerplatform en themaposters in print. De thematische opzet van GO! integreert niet alleen wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap en techniek,  maar ook filosofie en kunst en cultuur.

Wil jij wereldoriëntatie graag geïntegreerd en thematisch aanbieden? Ga dan samen met je leerlingen op ontdekkingstocht met GO!

Waarom kiezen scholen voor GO!?

GO! daagt leerlingen uit om tot diepere vragen te komen en prikkelt hun natuurlijke nieuwsgierigheid.

GO! zorgt voor de omslag van de leerkracht die vertelt wat hij weet, naar de leerkracht die de kracht kent van vragen stellen.

De leerkracht heeft de rol van coach, aanjager en inspirator.

GO! geeft de vrijheid om het onderwijs invulling te geven op een manier die past bij een team én bij de leerlingen. Het samen ontwikkelen als team geeft ruimte aan de unieke talenten van alle teamleden.

GO! bevat een grote verscheidenheid aan geïntegreerde vakken en vaardigheden die in samenhang worden aangeboden.

De talenten van elke leerling worden gestimuleerd en ontwikkeld. De leerling vindt de uitdaging op het niveau waar hij of zij naar toe durft te klimmen. GO! is flexibel inzetbaar zodat het geschikt is voor leerlingen van uiteenlopende leeftijden en niveaus.

Borging Leerdoelen

Leerdoelen voor de geïntegreerde leerlijnen worden geborgd in het portfolio van leerlingen.

Geïntegreerde Leerlijnen

De leerlijnen voor wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap en techniek en kunst en cultuur zijn gevisualiseerd in het digitale leerplatform.

Portfolio Module

In het portfolio houden leerlingen overzicht van wat zij gedaan hebben en aan welke leerdoelen zij gewerkt hebben.

VRAAG JE KOSTELOZE PRESENTATIE AAN
BEKIJK ALLE SCHOOLBREDE THEMA’S