Thematisch onderwijs in Samenhang!

De meest uitgebreide leeromgeving voor thematisch en geïntegreerd onderwijs. Voor Primair Onderwijs en 10-14 Onderwijs!

Presentatie
Online demo

Wij zijn GO! Geïntegreerd Onderwijs

GO! prikkelt en daagt kinderen uit om zelf na te denken, om verbanden te zien en de juiste vragen te stellen in plaats van antwoorden te reproduceren.
GO! stimuleert kinderen om een onderzoekende houding aan te nemen en creatieve oplossingen te bedenken. Kinderen leren samenwerken met andere kinderen en ontwikkelen hun passie en talenten.

GO! integreert de wereldoriëntatie vakken,  burgerschap, wetenschap & techniek, digitale geletterdheid, kunst & cultuur, taal en begrijpend lezen.

Al deze vakken worden thematisch en in samenhang aangeboden.

  • Lesgeven vanuit verwondering

  • Kinderen leren de juiste vragen te stellen

  • Kinderen leren verbindingen te maken

Plan je presentatie op lokatie

Schoolbreed thematisch lesgeven

Bij GO! werken we vanuit acht inspirerende schoolbrede thema’s in een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 en zelfs tot en met het Voortgezet Onderwijs. Elk schoolbreed thema bevat voor elke bouw een aantal subthema’s, leerpaden genoemd, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Door de cyclische opbouw van de thema worden kennis en vaardigheden telkens verbreed en verdiept.

Thematisch werken heeft een aantal voordelen: het verhoogt de betrokkenheid van kinderen, spreekt tot de verbeelding en zorgt er dankzij de samenhang van alle activiteiten voor dat kinderen de opgedane kennis en vaardigheden beter onthouden.

  • Schoolbrede thema’s

  • Alle SLO leerdoelen borgen

  • Rijke taal- en leesomgeving

Schrijf je in voor de webinar

Met GO! bepaal jij hoe je lesgeeft!

GO! geeft jou de ruimte om je onderwijs zelf vorm te geven. Met GO! bepaal je zelf hoeveel structuur of vrijheid je wilt. De kant-en-klare themaplanningen zorgen voor structuur en houvast. Wil je meer vrijheid? In de leeromgeving maak je heel eenvoudig je eigen themaplanning, die je ook nog makkelijk bewaard en deelt met je collega’s.

Met GO! bepaal je zelf op welke manier jij je onderwijs vormgeeft!

  • Minder werkdruk

  • Lesgeven vanuit je eigen interessegebieden

  • Vrijheid om onderwijs vorm te geven

  • Samenwerken met collega’s

Wat betekent lesgeven met GO!?

Ontdek de veelzijdige thema’s van GO!

 

Uitvindingen en Ontdekkingen

Vieren en Herdenken

De Wereld van Werk

Wat is Leven?

Wonen en Bouwen

Het Heelal

Leonardo & de Renaissance

Aarde

Bekijk de vakken die wij integreren

De naam GO! zegt het al: wij weten als geen ander hoe je geïntegreerd onderwijs vormgeeft en bieden jou dan ook alle vakken, behalve rekenen en spelling, geïntegreerd aan. Deze vakken behandel je thematisch, en dus in samenhang!

Wereldoriëntatie

Burgerschap

wetenschap en techniek

Wetenschap en Techniek

Taal

Kunst en Cultuur

Digitale Geletterdheid