VAKKEN IN SAMENHANG!

GO! Geïntegreerd Onderwijs is een thematische leeromgeving waar wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap, natuur en techniek,  filosofie, kunst en cultuur in samenhang worden aangeboden.

De thema’s bevatten diverse leerpaden die aansluiten bij de verschillende niveaus van leerlingen. Leerlingen worden door middel van “Grote Vragen” gestimuleerd om zelf na te denken, te ontdekken en te onderzoeken.  Grote Vragen die je niet zomaar kunt googelen!

GO! gaat uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Leerlingen zijn bezig met het vergroten van hun kennis van de wereld.  Dit heeft ook een positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen. De thema’s van GO!  bieden verschillende invalshoeken en een verscheidenheid aan werkvormen die voor alle leerlingen een uitdaging zijn!

GO! biedt leerkrachten de vrijheid voor eigen keuzes én voldoende structuur voor houvast.

VOOR GROEP 1 T/M 8

Wereldoriëntatie, burgerschap, wetenschap en technologie, digitale geletterdheid, filosofie, kunst en cultuur zijn geïntegreerd en worden in samenhang aangeboden.

Schoolbreed thematisch werken zorgt voor verbinding in de school.  De hele school werkt aan hetzelfde overkoepelende thema, maar elke bouw kiest daarbinnen een eigen subthema (leerpad).  Dit geeft tevens mogelijkheden om groepsdoorbrekend en groepsoverstijgend te werken.

GO! daagt leerlingen uit om tot diepere vragen te komen en prikkelt hun natuurlijke nieuwsgierigheid.

GO! geeft de vrijheid om je onderwijs zelf vorm te geven zonder alles zelf te moeten bedenken.

De talenten van elke leerling worden gestimuleerd en ontwikkeld. De leerling vindt de uitdaging op het niveau waar hij of zij naar toe durft te klimmen. GO! is flexibel inzetbaar en geschikt voor leerlingen van uiteenlopende leeftijden en niveaus.

GO! geeft de vrijheid om het onderwijs invulling te geven op een manier die past bij een team én bij de leerlingen. GO! geeft ruimte aan de unieke talenten van alle teamleden.

GO! zorgt voor de omslag van de leerkracht die vertelt wat hij weet, naar de leerkracht die de kracht kent van vragen stellen.

GO! werkt vanuit leerlijnen. en leerdoelen. GO! heeft de leerlijnen met de daarbij behorende leerdoelen visueel zichtbaar gemaakt voor leerkrachten én leerlingen.

Minder voorbereidingstijd en meer ruimte

Inzicht in groei van leerlingen vanaf groep 1

Lesgeven vanuit leerlijnen en leerdoelen

Leerpaden samenstellen, klaarzetten en bewaren

BEKIJK ALLE SCHOOLBREDE THEMA’S
VRAAG DE KOSTELOZE PRESENTATIE AAN
ONTDEK WAT GO! VOOR JOU KAN BETEKENEN