Kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen

Ontdekken en ontwikkelen van kennis, talenten en vaardigheden niet als losstaande onderdelen, maar als één geheel!

Kennis

In elk thema wordt kennis opgebouwd door middel van inspirerende microlessen op basis van de informatieve teksten en multimediale bronnen in de leeromgeving. Leerlingen verkennen nieuwe concepten en ideeën die relevant zijn voor het thema, en bouwen zo hun kennis op over verschillende vakgebieden. Bij GO! wordt elk leerdoel telkens opnieuw aangeboden, maar dan vanuit het perspectief van het thema. Op deze manier wordt het leerdoel niet alleen herhaald, maar wordt het ook in een bredere context geplaatst. Zo krijgen leerlingen een beter begrip van hoe kennis in de echte wereld kan worden toegepast.

Door de vakken op deze manier in de context van het thema aan te bieden, wordt de leerstof niet alleen beter begrepen, maar wordt het ook leuker en interessanter voor de leerlingen. Het wordt duidelijk dat de verschillende vakken niet op zichzelf staan, maar dat ze met elkaar verbonden zijn.

Vaardigheden

Vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken, probleemoplossing en samenwerken worden ontwikkeld door middel van de prikkelende denkvragen en een diversiteit aan opdrachten. Leerlingen worden uitgedaagd om te experimenteren, onderzoeken, analyseren en reflecteren op hun leerproces en de informatie die ze tegenkomen. De 7 fasen van GO! stimuleren de ontwikkeling van deze vaardigheden op een actieve en betrokken manier.

Talenten

Persoonlijke talentontwikkeling is een belangrijk aspect van GO!. Leerlingen worden aangemoedigd om hun eigen interesses en sterke punten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Door keuzevrijheid te bieden in opdrachten en activiteiten, krijgen leerlingen de kans om te werken aan onderwerpen die bij hun talenten passen. Bovendien zorgt de coachende rol van de leerkracht ervoor dat er aandacht is voor voldoende begeleiding en ondersteuning, waardoor leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontplooien.