Begrijpend lezen

Verbind wereldoriëntatie met lezen.

Nu wordt er voor begrijpend lezen op de basisschool vaak veel tijd besteed aan aparte onderdelen zoals woordenschat, begrijpend lezen en wereldoriëntatievakken. In het leerplatform GO! is begrijpend lezen en wereldoriëntatie met elkaar verbonden. Hierdoor zijn leerlingen direct meer gemotiveerd.

Bij elk thema zijn passende digitale leesboeken te vinden voor leerlingen van 4 tot 14 jaar. Voor de kleuters is een grote hoeveelheid prentenboeken te vinden. Wil je boeken laten voorlezen? Dat kan allemaal met GO! Voor leerlingen met dyslexie is de keuze voor een dyslexie font beschikbaar.

Een rijke leesomgeving. GO! maakt lezen voor elke leerling toegankelijk!

Schrijf je in voor onze webinar

Leren lezen

De meeste kinderen leren lezen in groep 3 van de basisschool.

In groep 3 wordt er gewerkt aan het aanbieden van letters en het leren lezen van woorden. Vanaf groep 4 neemt de gemiddelde lengte van woorden en zinnen toe en worden het taalgebruik en de verhaallijnen complexer. Daarnaast is er dan ook vaak meer aandacht voor begrijpend lezen. De schoolbrede thema’s van  GO! zijn eenvoudig te koppelen aan de thema’s uit de leesmethoden. Op die manier maken kinderen langzaam kennis met thematisch lezen. In de thema’s van GO! is er veel aandacht voor lezen. GO! maakt lezen weer leuk!

Het leerplatform GO! biedt naast thematisch lezen ook Close Reading. Close Reading kan al vanaf groep 1 worden ingezet. De leerkracht zal het verhaal dan telkens voorlezen. Er kan gebruik gemaakt worden van de vele (prenten) in de leeromgeving van GO! Vanaf groep 3 of 4 kunnen de teksten ook zelfstandig worden gelezen worden.

Een rijke leesomgeving. GO! maakt lezen voor elke leerling toegankelijk!

Schrijf je in voor onze webinar

Begrijpend lezen oefenen

Begrijpend lezen kun je op verschillende manieren oefenen in GO!

Bij begrijpend lezen gaat het letterlijk om het begrijpen van een tekst. Je kunt begrijpend lezen oefenen door te starten met korte teksten. Begrijpend lezen leer je vooral door “gewoon” veel te lezen.

GO! integreert begrijpend lezen in de zaakvakken. In GO! staan authentieke en relevante teksten in rijke en brede thema’s.  Er is veel ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen.

  • Begrijpend lezen groep 3
  • Begrijpend lezen groep 4
  • Begrijpend lezen groep 5
  • Begrijpend lezen groep 6
  • Begrijpend lezen groep 7
  • Begrijpend lezen groep 8

Authentieke en relevante teksten. GO! maakt lezen voor elke leerling toegankelijk!

Schrijf je in voor onze webinar

Fysiek én online, in de klas en thuis lezen met GO!

Boeken voor je schoolbibliotheek

Je kunt ook kiezen voor boeken in print. Wij hebben samen met schoolsupport ‘themakisten’ samengesteld. Scholen kunnen via schoolsupport de GO! boekenpakketten huren of kopen. Voor elk thema is een themakist samengesteld.  Je krijgt een themakist op school geleverd met 20 of 35 boeken. Zo heeft iedere leerling op elk moment toegang tot de beste bronnen, passend bij zijn leeftijd of leesniveau, om te lezen, te beluisteren en te onderzoeken.

Bestel je fysieke themaboeken hier!

Schrijf je in voor onze webinar