Een rijke leesomgeving gekoppeld aan wereldoriëntatie!

Verbind lezen aan wereldoriëntatie. Voor leerlingen van groep 1 t/m 8!

Verbind lezen met wereldoriëntatie

Nu wordt er voor (begrijpend) lezen vaak veel tijd besteed aan aparte onderdelen zoals woordenschat, begrijpend lezen en wereldoriëntatievakken. In het leerplatform GO! is lezen en wereldoriëntatie met elkaar verbonden. Hierdoor zijn leerlingen direct meer gemotiveerd.

Bij elk thema zijn passende leesboeken te vinden voor leerlingen van 4 tot 14 jaar. Voor de kleuters is een grote hoeveelheid prentenboeken te vinden. Wil je boeken laten voorlezen? Dat kan allemaal met GO! Voor leerlingen met dyslexie is de keuze voor een dyslexie font beschikbaar.

Een rijke leesomgeving. GO! maakt lezen voor elke leerling toegankelijk!

Leren lezen

Plezier in lezen voor alle kinderen

Bij GO! starten we al met thematisch lezen vanaf groep1. De leeromgeving staat boordevol gigitale prentenboeken en voorleesboeken. De boeken sluiten aan bij de belevingswereld van kleuters. Vanaf groep 3 wordt er met GO! gewerkt aan het aanbieden van letters en het leren lezen van woorden. Vanaf groep 4 neemt de gemiddelde lengte van woorden en zinnen toe en worden het taalgebruik en de verhaallijnen complexer. Daarnaast is er dan ook vaak meer aandacht voor thematisch lezen. GO! heeft aan alle schoolbrede thema’s passende thematische boeken en teksten gekoppeld.  Op deze manier maken kinderen op een leuke en natuurlijke manier kennis met thematisch lezen.

Een rijke leesomgeving. GO! maakt lezen voor elke leerling toegankelijk!

Betekenisvolle teksten

Betekenisvolle teksten zijn essentieel voor de taal- en denkontwikkeling van leerlingen.

Ze bevorderen de ontwikkeling van kennis van de wereld, maken leerlingen nieuwsgierig en motiveren hen om verder te lezen, te kijken of te luisteren. Nieuwsgierigheid van leerlingen kan zorgen voor intrinsieke motivatie.

GO! werkt samen met Slimme Teksten. Deze slimme teksten zijn geïntegreerd en gekoppeld aan de thema’s van GO!. De slimme teksten hebben vóór alles wereldoriënterende inhoud. Die kan historisch van aard zijn, aardrijkskundig, taalkundig, van ver weg of van dichtbij, herkenbaar of verrassend. De leerkracht biedt de tekst aan op een manier die passend is bij de inhoud of de groep. 

GO! verdiept het leesbegrip!

Close reading

Het leerplatform GO! biedt naast thematisch lezen ook Close Reading. Close reading kan al vanaf groep 1 worden ingezet. De leerkracht zal het verhaal dan telkens voorlezen. Er kan gebruik gemaakt worden van de vele (prenten) in de leeromgeving van GO! Vanaf groep 3 of 4 kunnen de teksten ook zelfstandig worden gelezen worden. Een close reading tekst wordt in drie sessies gelezen en herlezen. Moeilijke begrippen worden uitgelegd of opgezocht.  Leerlingen leren teksten hierdoor echt te doorgronden. Leerlingen krijgen steeds een andere opdracht mee, waardoor de leerlingen worden uitgedaagd op verschillende manieren naar de tekst te kijken. 

Met close reading wordt begrijpend lezen wel leuk! 

Begrijpend lezen oefenen

Begrijpend lezen kun je op verschillende manieren oefenen in GO!

Bij begrijpend lezen gaat het letterlijk om het begrijpen van een tekst. Je kunt begrijpend lezen oefenen door te starten met korte teksten. Begrijpend lezen leer je vooral door “gewoon” veel te lezen.

GO! integreert begrijpend lezen in de zaakvakken. In GO! staan authentieke en relevante teksten in rijke en brede thema’s.  Er is veel ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen.

  • Begrijpend lezen groep 3
  • Begrijpend lezen groep 4
  • Begrijpend lezen groep 5
  • Begrijpend lezen groep 6
  • Begrijpend lezen groep 7
  • Begrijpend lezen groep 8

GO! maakt lezen voor elke leerling toegankelijk!

Fysiek én online, in de klas en thuis lezen met GO!

Boeken voor je schoolbibliotheek

Je kunt ook kiezen voor boeken in print. Wij hebben samen met schoolsupport ‘themakisten’ samengesteld. Scholen kunnen via schoolsupport de GO! boekenpakketten huren of kopen. Voor elk thema is een themakist samengesteld.  Je krijgt een themakist op school geleverd met 20 of 35 boeken. Zo heeft iedere leerling op elk moment toegang tot de beste bronnen, passend bij zijn leeftijd of leesniveau, om te lezen, te beluisteren en te onderzoeken.