Thema “Wonen en Bouwen”

Kinderen maken kennis met verschillende soorten gebouwen in diverse werelddelen! Denkvragen als “Hoe en waarom zijn grotten en hutten geëvolueerd tot huizen en gebouwen?”, “Waarom zijn tenten geëvolueerd tot omheinde nederzettingen?” en “Waarom hebben dorpen zich ontwikkeld tot grote moderne steden?”

Kinderen onderzoeken de uitdagingen van de grote steden, zoals sloppenwijken, het verkeer, groene gebieden en voorzieningen. Wat zijn de belangrijke uitdagingen voor moderne architecten zoals duurzaamheid en energiebesparing? Kinderen werken in dit thema ook aan wiskundige en meetkundige vaardigheden. Ze kijken naar de invloed van mode en smaak. En 0ntwerpen een eigen modelkamer, meubelstuk of bouwen een eigen dorp!

GO! werkt met schoolbrede thema’s. Elk thema bestaat uit een aantal subthema’s die wij leerpaden noemen. Elke bouw werkt aan een eigen leerpad.