Lees waarom scholen starten met GO!

Inmiddels maken dagelijks al meer dan 10.000 leerlingen en hun leerkrachten gebruik van GO! Leerkrachten hebben zelf de regie en nemen hun eigen beslissingen in de manier waarop zij geïntegreerd onderwijs vormgeven.. Elke GO! school is daarom anders.

Wil je graag weten waarom andere leerkrachten met GO! werken en hoe zij dat ervaren? Bekijk dan de verhalen van een aantal van onze GO! scholen.

Ben jij een leerkracht die met GO! werkt en wil jij ook graag jouw verhaal met andere scholen delen? Laat het ons weten!

Samen met je collega’s aan de slag met GO!? Dat kan!

GO! uitproberen? Dat kan!

Adres
OBS Het Galjoen
Achterdijkshoorn 7
2635 MK Den Hoorn
015 2562561
directie@obshetgaljoen.nl
www.obshetgaljoen.nl

OBS het Galjoen

Leerlingen van OBS het Galjoen over GO!

Leerlingen van OBS het Galjoen hebben zelf een hele eigen website gemaakt waarin ze laten zien wat ze allemaal onderzoeken en ontdekken met GO!
Wij zijn enorm trots op wat zij gemaakt hebben en willen wij dan ook graag met iedereen delen!

“Bij ons op school hebben we altijd een GO! (geïntegreerd onderwijs) thema. Rond de 2 maanden wisselt dat onderwerp. Nu doen we als GO! thema: ‘Wat is leven?’ Dat gaat dus over wat leven is en alles er om heen. Onze juffen en meesters hadden verzonnen dat de hele bovenbouw (groep 6,7 en 8) Caminacules ging maken. Caminacules zijn eigelijk een soort zelfverzonnen wezens die zich telkens weer moeten aanpassen op het klimaat.

Wil je zien wat we allemaal geleerd en gemaakt hebben?  Neem dan snel een kijkje op onze eigen website!”

Gestart schooljaar 2021-2022

Instagram van OBS het galjoen

Adres
Oecumenische Basisschool De Ladder
Breeschotenlaan 26
3951 VL MAARN
0343 44 23 58
directeur@deladder.nl
www.deladder.nl

Basisschool de Ladder

De Ladder over GO!

De wereld van morgen koppelen aan het onderwijs van vandaag. Boeiend, samenhangend en motiverend onderwijs goed vorm en inhoud geven. Wat wij doen met projectonderwijs is goed vorm en inhoud geven aan boeiend, samenhangend en motiverend onderwijs. Wij gebruiken daarbij het internationale curriculum GO! Geïntegreerd Onderwijs binnen het onderzoekend- en ontdekkend leren.

Gestart schooljaar 2017-2018

Facebook de Ladder

Adres
CBS De Bloemenhof
Floralaan 18
7772 LL Hardenberg
0523 271 737
info-bloemenhof@chronoscholen.nl
www.bloemenhof.nl

CBS de Bloemenhof

CBS de Bloemenhof over GO!

Als de school besluit om voor onderzoekend leren te kiezen, staat het team voor de keuze of alle methodes worden losgelaten. Dat doet men niet. Voor taal, rekenen en spelling blijven de reguliere methodes. Voor wereldoriëntatie valt de keuze op Leerplatform GO!; een methode die schoolbrede thema’s levert en voorziet in onderzoekend leren. Rosanne: “GO! geeft achtergrondinformatie en inspiratie voor het ontwikkelen van de lessen, of beter gezegd: de projecten. Het geeft de vrijheid om het onderwijs invulling te geven op een manier die bij past bij een team én bij de kinderen. We konden aan de slag!”

Gestart schooljaar 2017-2018

Facebook de Bloemenhof

Adres
Martinusweg 6
6905 AR Zevenaar
0316 523 185
directie.martinus@liemersnovum.nl
www.ikcstmartinus.nl

IKC St. Martinus

St. Martinus over GO!

Op Brede School St. Martinus werkt een team van bevlogen leerkrachten volgens de uitgangspunten van het ErvaringsGericht Onderwijs (EGO). Het E.G.O. richt zich op de individuele kwaliteiten van elk kind.  Ieder kind is anders. Ieder kind leert anders. Op onze school benaderen wij iedere leerling op de manier die het beste bij hem of haar past. Kinderen maken namelijk een optimale ontwikkeling door als ze betrokken werken en met plezier naar school gaan, in een natuurlijke, huiselijke omgeving waar iedereen elkaar ontmoet.  GO! sluit perfect aan bij ErvaringsGericht Onderwijs.

Gestart schooljaar 2018-2019

Facebook IKC Martinus

Adres
Basisschool Martinus Twello
Kerklaan 12
7391 AN Twello
0571 27 14 08
c.woudstra@skbg.nl
www.bsmartinustwello.nl

Basisschool Martinus Twello

Basisschool Martinus Twello over GO!

Basisschool Martinus Twello is een school met PIT. Dat staat voor Plezier, Inzet en Talent.  We vinden het heel belangrijk dat kinderen leren met plezier. Dit zie je terug in ons onderwijs en het plezierige klimaat waarin kinderen leren.

Kinderen leren het meest in betekenisvolle situaties en vanuit interesse en nieuwsgierigheid. We bieden het hele jaar door schoolbrede thema’s van GO!. Denk daarbij aan de thema’s ‘het heelal’, ‘wonen en bouwen’ en ‘uitvindingen en ontdekkingen’. Binnen het thema komen de vakgebieden wereldoriëntatie, techniek, cultuur, beeldende vorming en muziek aan bod. Daarnaast leren kinderen samenwerken, een presentatie maken en informatie opzoeken zodat ze dieper op een onderwerp kunnen ingaan. We zien plezier, betrokkenheid, enthousiasme en de kinderen leren veel. De leerkrachten vormen tijdens de themawerken miniteams waarbij ze lessen in elkaars groepen geven, gebruikmakend van ieders talent.

Gestart schooljaar 2021-2022

Instagram Martinus Twello

Adres
PCB De Oranje Nassau
Buitendorpstraat 1
2471 AW Zwammerdam
0172 613 803
oranjenassau@scopescholen.nl
www.oranjenassau.scopescholen.nl

PCB De Oranje Nassau

De Oranje Nassau over GO!

Op de Oranje Nassau zorgen we ervoor dat het onderwijs zoveel mogelijk wordt aangepast op interesses, talenten en mogelijkheden. Elk kind is uniek en daar hebben wij aandacht voor. Ons onderwijs is gericht op het kind en zijn toekomst. We streven naar zelfstandigheid, het nemen van verantwoordelijkheid en samenwerking. Op onze school worden kinderen voorbereid op de maatschappij van de toekomst. Dat doen we met moderne leermiddelen en er is volop aandacht voor ICT-onderwijs, digitale ontwikkelingen maar ook talentontwikkeling. In het leerplatform GO! vonden wij hiervoor een goede partner.

Gestart schooljaar 2021-2022

Facebook Oranje Nassau

Adres
CBS Ichthus
Korteveldsweg 4
8148 RE Lemele
0572 – 33 14 72
info@ichthuslemele.nl
ichthuslemele.nl

CBS Ichthus

CBS Lemele over GO!

In thematische samenhang werken we op school in de groepen 1 t/m 8 aan wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap, natuur en techniek, filosofie en kunst en cultuur, met de methodiek GO!. Hierin zien wij nadrukkelijk de koppeling met alle drie domeinen: samen leren leven, leren denken en leren.
Binnen het thematisch aanbod staan de volgende principes centraal:

• Leren vanuit verwondering en leren vragen stellen.
• Zelf onderzoeken en ontdekken. Uitproberen, fouten maken en opnieuw beginnen. Zo ontwikkelen wij.
• Kennis en ervaring opdoen in en buiten de school.
• Op basis van interesse leiden we leerlingen van de ene vraag naar de andere.
• Aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen.

Gestart schooljaar 2021-2022