Lees waarom scholen starten met GO!

Inmiddels maken dagelijks al meer dan 10.000 leerlingen en hun leerkrachten gebruik van GO! Leerkrachten hebben zelf de regie en nemen hun eigen beslissingen in de manier waarop zij geïntegreerd onderwijs vormgeven.. Elke GO! school is daarom anders.

Wil je graag weten waarom andere leerkrachten met GO! werken en hoe zij dat ervaren? We zetten telkens een aantal scholen in het zonnetje. Neem gerust contact op met de scholen. Ze delen graag  hun ervaringen met jou.

Adres
Basisschool Martinus Twello
Kerklaan 12
7391 AN Twello
0571 27 14 08
Directeur: Carla Woudstra
c.woudstra@skbg.nl
www.bsmartinustwello.nl

Basisschool Martinus Twello

Basisschool Martinus Twello is een school met PIT. Dat staat voor Plezier, Inzet en Talent.  We vinden het heel belangrijk dat kinderen leren met plezier. Dit zie je terug in ons onderwijs en het plezierige klimaat waarin kinderen leren.

Kinderen leren het meest in betekenisvolle situaties en vanuit interesse en nieuwsgierigheid. We bieden het hele jaar door schoolbrede thema’s van GO!. Denk daarbij aan de thema’s ‘het heelal’, ‘wonen en bouwen’ en ‘uitvindingen en ontdekkingen’. Binnen het thema komen de vakgebieden wereldoriëntatie, techniek, cultuur, beeldende vorming en muziek aan bod. Daarnaast leren kinderen samenwerken, een presentatie maken en informatie opzoeken zodat ze dieper op een onderwerp kunnen ingaan. We zien plezier, betrokkenheid, enthousiasme en de kinderen leren veel. De leerkrachten vormen tijdens de themawerken miniteams waarbij ze lessen in elkaars groepen geven, gebruikmakend van ieders talent.

Gestart schooljaar 2021-2022

Instagram Martinus Twello

CBS de Zaaier

De Zaaier is een open en moderne christelijke basisschool waar vertrouwen in eigen kunnen en verbinding met de omgeving en elkaar centraal staat. Wij geven doelgericht onderwijs gericht op de kernvakken taal en rekenen. Onze leerkrachten en ondersteuners werken dagelijks vol passie en plezier aan de een passend lesaanbod met diversiteit aan activiteiten en een goede sfeer met waardering en erkenning voor ieder kind.

Ons motto’ “Leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen”

Gestart schooljaar 2022-2023

Facebook

Adres
CBS De Zaaier
Bleriotstraat 3
7395 ML Teuge
055 323 17 92
Directeur: Annemarie Balster
dezaaier@pcbovoorst.nl
dezaaier-pcbovoorst.nl

Adres
CBS Ichthus
Korteveldsweg 4
8148 RE Lemele
0572 – 33 14 72
Directeur: Gert Nijmeijer
info@ichthuslemele.nl
ichthuslemele.nl

CBS Ichthus

CBS Lemele over GO!

In thematische samenhang werken we op school in de groepen 1 t/m 8 aan wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap, natuur en techniek, filosofie en kunst en cultuur, met de methodiek GO!. Hierin zien wij nadrukkelijk de koppeling met alle drie domeinen: samen leren leven, leren denken en leren.
Binnen het thematisch aanbod staan de volgende principes centraal:

• Leren vanuit verwondering en leren vragen stellen.
• Zelf onderzoeken en ontdekken. Uitproberen, fouten maken en opnieuw beginnen. Zo ontwikkelen wij.
• Kennis en ervaring opdoen in en buiten de school.
• Op basis van interesse leiden we leerlingen van de ene vraag naar de andere.
• Aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen.

Gestart schooljaar 2021-2022

Instagram

Kindercampus Mokum

Ons motto’ “Leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen”
Samen leren voor de toekomst. Dat doen we op Kindercampus Mokum. Onze open community bestaat uit onderwijs, opvang, ouders en partners uit de wijk. Samen werken wij aan de ontwikkeling van onze kinderen. Bij ons staat de ontwikkeling van het kind centraal in alles wat we doen. Daarom bieden we structuur en uitdaging gedurende de dag. We geven een stevige basis mee op het gebied van taal, lezen en rekenen omdat deze vakken de kern van het onderwijs vormen. Daarnaast is het voor kinderen ook belangrijk dat ze zich eigenaar voelen van hun eigen werk, daardoor komen ze beter tot presteren. Als ze lekker in hun vel zitten, zich gezien en gekend voelen, komt ons onderwijs het beste tot zijn recht. We doen recht aan verschillen tussen kinderen, we investeren in voorsprong.

Gestart schooljaar 2022-2023

Instagram

Adres
J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
020 225 00 34
Directeur: Mirjam Bremer & Peter Snijders
info@kindercampusmokum.nl
kindercampusmokum.nl