De Wereld van Werk

Leerlingen onderzoeken in dit thema de verschillende soorten werk die mensen doen. Ze ontdekken werk te zien in een maatschappelijke, historische, aardrijkskundige en technologische context. Problemen als kinderarbeid, leeftijd– en seksediscriminatie worden in sociaal en historisch perspectief geplaatst. Leerlingen denken na over de verschillende manieren waarop de diverse soorten werk kunnen worden gecategoriseerd. Leerlingen ervaren wat het is om een eigen bedrijf te starten.

 • Hoe ontwikkelden de verschillende beroepen zich door de geschiedenis?
 • Hoe en waarom veranderen ze in de loop van de tijd, of bleven zij in wezen onveranderd?

Voor de groepen 1 en 2 is het leerpad “Het Jonge Kind” ontwikkeld. Het leerpad “Het Jonge Kind” creëert een rijke en betekenisvolle leeromgeving waar het jonge kind optimaal gestimuleerd wordt.

Leerpaden

 • Betaald werk?

 • De Geschiedenis van Beroepen

 • Samenwerken

 • De Toekomst van Werk

 • Het Jonge Kind

Vakken in Samenhang

 • Geschiedenis: Welke soorten werk waren belangrijk in verschillende periodes?

 • Aardrijkskunde: Welke soorten werk hebben te maken met specifieke geografische gebieden?

 • Taal: Schrijven, presenteren, woordenschat

 • Rekenen: Betalen in een winkel. Bruto-Netto salaris.

 • Wetenschap en Techniek: Welke totaal nieuwe beroepen zullen er ontstaan en waarom? 

 • Kunst en Cultuur: Welke soorten werk horen bij een cultuur? Welke beroepen hebben te maken met kunst?

 • Digitale Geletterdheid: Computational thinking, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid

0
Leerpaden
0
Onderzoeksvragen
0
Opdrachten
0
Eindproducten
0
Leerdoelen