Kennis verbreden en verdiepen

Bij GO! vinden we het belangrijk dat kennis niet versnipperd wordt aangeboden, maar juist in samenhang en telkens verbreed en verdiept wordt.

Kennis verbreden

Bij GO! vinden we het belangrijk dat kennis niet versnipperd wordt aangeboden, maar juist in samenhang en telkens verbreed en verdiept wordt. Door kennis in een context te plaatsen die aansluit bij de belevingswereld van kinderen, wordt leren niet alleen leuker en interessanter, maar ook effectiever.

Door kennisoverdracht in een context te plaatsen, leren kinderen de verbanden te leggen tussen verschillende onderwerpen en vakgebieden. Dit draagt bij aan een dieper begrip van de stof.

Kennis verdiepen

Bij GO! werkt je met overkoepelende schoolbrede thema’s die breed en omvattend zijn. Elk thema bestaat uit een aantal subthema’s per bouw en omvat een scala aan onderwerpen en vakgebieden, waardoor kinderen een holistisch begrip van de wereld te ontwikkelen. Elk leerdoel wordt niet slechts eenmalig aangeboden, maar telkens opnieuw in verschillende contexten, waardoor kinderen de kennis op verschillende manieren kunnen verwerken en toepassen.

Vaardigheden en Talenten

Maar met GO! ga je nog een stapje verder. Naast het verbreden en verdiepen van kennis, besteed je ook aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden en talenten van de kinderen. Door kennisoverdracht te combineren met de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken, bereid je jouw leerlingen voor op de uitdagingen van de toekomst!