Bubble Morph BEKIJK HIER ONZE FAQ GO! is verwonderen ontdekken leren Vraag je kosteloze presentatie aan!
FAQ2020-10-22T11:08:00+00:00

Veelgestelde vragen

Bekijk onze veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op via info@geintegreerd-onderwijs.nl

Wat zijn de kosten van GO!2020-10-21T08:14:14+00:00

GO! gaat uit van licenties van twee jaar.  De licentiekosten bedragen €17,50 per leerling per jaar. De kosten voor de portfolio module bedragen € 2,50 per leerling per jaar. Wanneer je de licentie niet wil verlengen, moet je dit uiterlijk 3 maanden voor de nieuwe betaaldatum schriftelijk of per e-mail laten weten.

Op welke manier zijn de 21e eeuwse vaardigheden geïntegreerd2020-09-02T07:36:38+00:00

Bij alle thema’s werken leerlingen aan de 21e eeuwse vaardigheden. De denkvragen zijn gericht op kritisch en creatief denken. De onderzoeksvragen vereisen met name informatievaardigheden, mediawijsheid en een onderzoekende houding. De opdrachten focussen voornamelijk op samenwerken, communiceren, probleem oplossen, communiceren en computational thinking.

Differentiëren met GO!2020-09-02T07:48:42+00:00

GO! is bij uitstek een leerplatform dat differentiatie mogelijk maakt. Leerlingen onderzoeken ieder op hun eigen niveau. Leerlingen kiezen individueel of in groepjes een eigen onderzoeksvraag. Je kunt als leerkracht ook onderzoeksvragen meegeven. Voorbeelden voor onderzoeksvragen vind je het leerplatform.
Om te differentiëren stel je andere eisen aan de leerlingen. De eisen aan de antwoorden op de onderzoeksvragen, opdrachten en het eindproduct. Daarnaast hebben opdrachten een blauw bolletje. De blauwe bolletjes geven aan of een opdracht makkelijk, gemiddeld of moeilijk is.

Groepsdoorbrekend werken2020-09-02T07:48:04+00:00

Het leerplatform GO!  bevat acht schoolbrede thema’s. Elk thema bestaat uit minimaal vijf subthema’s.  Je kiest per groep of bouw elke een eigen subthema. Er zijn in totaal 48 subthema’s voor groep 1 t/m groep 8. Het ene jaar doe je het ene pakket met vier thema’s en het volgende jaar doe je het pakket met de vier andere thema’s.

De thema’s komen meerdere malen terug gedurende de schoolcarrière van de leerlingen. Telkens als hetzelfde thema tijdens hun schooltijd terugkomt kunnen de leerlingen het onderwerp weer opnieuw verder uitdiepen door de keuze van een ander subthema. Omdat de thema’s zoveel diepte hebben vallen er altijd nieuwe facetten en gezichtspunten te ontdekken.

Op welke manier zijn vakken geïntegreerd?2020-11-20T17:49:32+00:00

De WO vakken zijn volledig geïntegreerd in de thema’s. Naast de WO vakken komen ook filosofie en kunst ruim aan bod. GO! is de enige aanbieder die de vakken ook echt geïntegreerd aanbiedt.
De thema’s samen dekken alle kerndoelen van wereldoriëntatie, inclusief burgerschap en digitale geletterdheid.

Zijn de leerlijnen geïntegreerd?2020-09-02T07:49:04+00:00

Alle leerdoelen zijn gekoppeld aan de leerlijnen.  De leerlijnen voor zijn helder en overzichtelijk uitgewerkt per leergebied. Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur en Digitale Geletterdheid. Deze leerlijnen geven inzicht in wat een leerling in een elke groep moet leren.

Hoe log ik in op het leerplatform GO!2020-09-02T07:49:25+00:00

Inloggen op het leerplatform:

Ik weet mijn wachtwoord niet meer2020-09-01T08:59:27+00:00

Je kunt je wachtwoord opnieuw instellen via Leerplatform GO!

  • Klik op wachtwoord vergeten

Kun je na het opnieuw instellen alsnog niet inloggen? Neem dan contact met ons op via helpdesk@geintegreerd-onderwijs.nl

Ga naar de bovenkant