FAQ2020-10-22T11:08:00+00:00

Veelgestelde vragen

Bekijk onze veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op via info@geintegreerd-onderwijs.nl

Vanaf welke groep is GO! geschikt?2021-05-13T06:44:15+00:00

GO! kun je voor iedere groep inzetten. Voor het jonge kind is er een speciaal kleuterpad, maar de nieuwsgierige kleuter kun je ook al aan de slag zetten met het materiaal voor de oudere kinderen. Het gaat er om dat de kinderen aan het denken worden gezet, dat lukt soms ook als het materiaal voor wat oudere kinderen is. Dan komen de vragen en start het onderzoeken. Je kunt binnen GO! dus ook heel gemakkelijk differentiëren naar niveau, tempo en zelfs interesse binnen een thema. Het is een methode die geschikt is voor alle kinderen. Je moet als leerkracht wel zelf inschatten of je de leerlingen meer aan de hand neemt of meer los kunt laten. Beide manieren van werken is mogelijk, maar niet ieder kind komt vanuit zichzelf tot leren. Dus neem de leerlingen aan het begin ook aan de hand.

Is GO! ook groepsoverstijgend of in combinatieklassen inzetbaar?2021-05-13T06:46:02+00:00

Zeker! Heel goed zelfs. Het is dan vooral belangrijk om te bekijken welke leerdoelen er voor dat leerjaar op het programma staan en ervoor te zorgen dat dat aan bod komt, maar je hoeft je natuurlijk nooit te beperken tot de leerdoelen van alleen dat jaar. Integendeel. GO! lokt het ontdekken uit!

Is GO een methode met veel of weinig digitale mogelijkheden?2021-05-13T06:46:45+00:00

In principe veel, maar je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. De leerlingen kunnen online bij alle stof en zo filmpjes en content zelf bekijken. Maar je kunt er ook voor kiezen om instructie alleen klassikaal aan te bieden en de verwerking in gesprek met elkaar te doen. Samen een woordenmuur maken met vragen en antwoorden en proefjes en verwerking doen met behulp van papier en schaar. Je leert wel het meest met en van elkaar, dus we raden bij GO! wel aan om leerlingen samen te laten verwerken en niet alles alleen binnen de digitale omgeving te laten doen.

Wordt in GO! kennis en/of vaardigheden getoetst? Zo ja, in welke vorm?2021-05-13T06:47:56+00:00

GO! is geen leeromgeving waarin de leerling lange teksten moet lezen en dan getoetst wordt op begrijpend lezen. Het is een omgeving waarin de voorkennis wordt geactiveerd, waarin je instructie krijgt over een onderwerp in beeld, tekst en geluid, waarin je gaat verwerken aan de hand van de grote vragen en gaat ontdekken met elkaar in het vinden van antwoorden. Het toetsen is dus niet in de vorm van een test, maar je bekijkt met elkaar of je de leerdoelen hebt gehaald. Evaluatie door te bespreken wat er ontdekt is, formatieve evaluatie dus.

Welke inhoud staat centraal binnen GO!?2021-05-13T06:48:33+00:00

GO! raakt alle leerdoelen van het Nederlands curriculum en zorgt ervoor dat de wereldoriënterende vakken geïntegreerd worden aangeboden. Voor ieder vak staat uitgeschreven welke leerdoelen in welk thema aan bod komen. De leerlingen halen badges door de verschillende onderdelen te doorlopen, zo krijg je er zicht op welke onderdelen gedaan zijn.

Welke didactiek staat centraal binnen GO!?2021-05-13T06:49:17+00:00

Ontdekkend leren. Samen leren. Leren door vragen te stellen en antwoorden te vinden. Leren door te doen en te ervaren. En vooral zelf leren. Kortom een activerende didactiek. GO! gaat uit van 7 fasen in het thematisch leerproces: introductie en activeren, weten en instructie, denken, onderzoeken, doen, presenteren en evalueren.

Updates 31-10-20212021-10-14T08:52:51+00:00
 • Aan elk leerpad worden bijbehorende boeken en themabronnen gekoppeld.
 • De lesinstructies die bij de kant-en-klare leerpaden horen kunnen geprint worden.
 • Themaplanning kunnen gekopieerd worden naar andere groepen.
 • Elke leerling krijgt een unieke code om in te kunnen loggen.
 • Eigen items (opdrachten, onderzoeksvraag of eindproduct) kunnen toegevoegd worden.
Zijn er kant en klare lessen of moeten we alles zelf doen?2021-05-13T06:50:09+00:00

In principe staat alles klaar in de omgeving voor leerlingen. Met de stof die daar te vinden is behaal je alle leerdoelen. Maar het is wel het leukst om met de leerlingen samen het thema echt op te bouwen. Je mag dus altijd zelf kiezen en/of aanvullen wat je wilt. Meer leren en ontdekken mag natuurlijk altijd!

Kost GO! meer tijd?2021-05-13T06:51:50+00:00

Aan het begin kost iedere methode meer tijd. Het is toch weer wat nieuws waarin je je inwerkt en alle begin is moeilijk. Maar je kunt met GO! eenvoudig beginnen en volgen wat wordt aangereikt. En dan gaandeweg wanneer je er zelf aan toe bent elke keer meer loslaten.

Hoe is GO! opgebouwd?2021-05-13T06:54:32+00:00

GO gaat uit van thema’s. Ieder hoofdthema heeft een uitgebreid aantal subthema’s. die wij leerpaden noemen. Je bent +/- 6 weken bezig met een thema en dan heb je alle 7 fasen doorlopen: introductie en activeren, weten en instructie, denken, onderzoeken, doen, presenteren en evalueren. In het eerste schooljaar doorloop je de helft van de thema’s en in het tweede schooljaar de andere helft. Als je GO! dus doorlopend een hele schoolloopbaan gebruikt, dan komen de thema’s dus meerdere keren aan bod, maar telkens met een ander leerpad (subthema). Leerlingen komen telkens tot heel andere ontdekkingen!

Hoe zorg je met GO! voor eigenaarschap bij leerlingen?2021-05-13T06:55:31+00:00

Omdat GO! een leeromgeving is waarbij je de leerling uitlokt tot ontdekken, kun je de leerlingen heel vrij laten. Laat de leerlingen aan het begin niet meteen los en neem ze aan de hand. Pas als ze het aankunnen om meer los gelaten te worden, dan doe je dat. Zo creëer je een veilige leeromgeving en daag je leerlingen uit om het meeste uit hun eigen leerproces te halen. En bevraag de leerlingen aan het einde niet alleen op kennis, maar ontdek ook vooral welke vaardigheden zij hebben geleerd.

Op welke manier zijn de 21e eeuwse vaardigheden geïntegreerd2020-09-02T07:36:38+00:00

Bij alle thema’s werken leerlingen aan de 21e eeuwse vaardigheden. De denkvragen zijn gericht op kritisch en creatief denken. De onderzoeksvragen vereisen met name informatievaardigheden, mediawijsheid en een onderzoekende houding. De opdrachten focussen voornamelijk op samenwerken, communiceren, probleem oplossen, communiceren en computational thinking.

Differentiëren met GO!2020-09-02T07:48:42+00:00

GO! is bij uitstek een leerplatform dat differentiatie mogelijk maakt. Leerlingen onderzoeken ieder op hun eigen niveau. Leerlingen kiezen individueel of in groepjes een eigen onderzoeksvraag. Je kunt als leerkracht ook onderzoeksvragen meegeven. Voorbeelden voor onderzoeksvragen vind je het leerplatform.
Om te differentiëren stel je andere eisen aan de leerlingen. De eisen aan de antwoorden op de onderzoeksvragen, opdrachten en het eindproduct. Daarnaast hebben opdrachten een blauw bolletje. De blauwe bolletjes geven aan of een opdracht makkelijk, gemiddeld of moeilijk is.

Update 09-01-20222021-10-14T09:01:09+00:00
 • Nieuwe speelse iconen voor navigatie in de leerlingomgeving.
 • Ingeleverde opdrachten kunnen weggegooid worden door eerkrachten en leerlingen.
 • Voor leerlingen  “Hoe maak ik” pagina. Hoe maak ik een poster, hoe maak ik een video enz.
 • Themaposters kunnen in- uitzoomen
 • Leerlingen en leerkrachten kunnen opdrachten een waardering geven van 1 of meer sterren.

Voor onderstaande thema’s zijn kant-en-klare themaplanningen uitgewerkt. Inclusief uitgebreide lesinstructie en gepland in de themaweken:

 1. Wonen en Bouwen
 2. Heelal
 3. Vieren en Herdenken

 

Groepsdoorbrekend werken2020-09-02T07:48:04+00:00

Het leerplatform GO!  bevat acht schoolbrede thema’s. Elk thema bestaat uit minimaal vijf subthema’s.  Je kiest per groep of bouw elke een eigen subthema. Er zijn in totaal 48 subthema’s voor groep 1 t/m groep 8. Het ene jaar doe je het ene pakket met vier thema’s en het volgende jaar doe je het pakket met de vier andere thema’s.

De thema’s komen meerdere malen terug gedurende de schoolcarrière van de leerlingen. Telkens als hetzelfde thema tijdens hun schooltijd terugkomt kunnen de leerlingen het onderwerp weer opnieuw verder uitdiepen door de keuze van een ander subthema. Omdat de thema’s zoveel diepte hebben vallen er altijd nieuwe facetten en gezichtspunten te ontdekken.

Op welke manier zijn vakken geïntegreerd?2020-11-20T17:49:32+00:00

De WO vakken zijn volledig geïntegreerd in de thema’s. Naast de WO vakken komen ook filosofie en kunst ruim aan bod. GO! is de enige aanbieder die de vakken ook echt geïntegreerd aanbiedt.
De thema’s samen dekken alle kerndoelen van wereldoriëntatie, inclusief burgerschap en digitale geletterdheid.

Zijn de leerlijnen geïntegreerd?2020-09-02T07:49:04+00:00

Alle leerdoelen zijn gekoppeld aan de leerlijnen.  De leerlijnen voor zijn helder en overzichtelijk uitgewerkt per leergebied. Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur en Digitale Geletterdheid. Deze leerlijnen geven inzicht in wat een leerling in een elke groep moet leren.

Hoe log ik in op het leerplatform GO!2020-09-02T07:49:25+00:00

Inloggen op het leerplatform:

Ik weet mijn wachtwoord niet meer2020-09-01T08:59:27+00:00

Je kunt je wachtwoord opnieuw instellen via Leerplatform GO!

 • Klik op wachtwoord vergeten

Kun je na het opnieuw instellen alsnog niet inloggen? Neem dan contact met ons op via helpdesk@geintegreerd-onderwijs.nl