DIGITAAL PLATFORM

GO! is een digitale leeromgeving voor leerkrachten en leerlingen.

Het leerkracht deel in de leeromgeving bevat alle achtergrondinformatie over de geïntegreerde vakken en over het thema zelf. Met de themaplanning en de 7 fasen is er voldoende structuur voor houvast. Bij elke fase staan diverse onderdelen klaar waaruit een keuze gemaakt kan worden. Dit geeft voldoende vrijheid om het onderwijs vorm te geven, maar niet alles zelf te hoeven opzoeken en bedenken. De leerkracht kan ervoor kiezen om zelf te bepalen welke opdrachten kinderen gaan doen. Iedere kind werkt dan aan dezelfde opdracht en met dezelfde werkvorm (meer leerkrachtgestuurd). Of de leerkracht kiest ervoor om de regie meer bij de kinderen te leggen en het kind meer eigen keuzes te laten maken (meer leerlinggestuurd).

GO! geeft een team de vrijheid om het onderwijs invulling te geven op een manier die past bij het team én bij de kinderen.

BEKIJK ALLE SCHOOLBREDE THEMA’S

DIGITAAL PLATFORM

GO! biedt verschillende leer- en verwerkingsvormen waardoor leerlingen gemotiveerd blijven.  Zo wordt een les nooit eentonig!

De leeromgeving staat boordevol informatie in de vorm van tekst, beeld en video. Onderzoeksvragen, opdrachten, experimenten en het eindproduct staan klaar voor elke leerling klaar in hun eigen leeromgeving. De verwerking van de leerstof vindt zowel fysiek als digitaal plaats.  Elk kind kan eenvoudig foto’s, documenten en video’s als bewijsstukken uploaden. De bewijsstukken worden automatisch aan het betreffende leerdoel gekoppeld. Leerlingen werken individueel en/of samen.

VRAAG JE KOSTELOZE PRESENTATIE AAN