Digitale Leerplatform GO!

Het digitale leerplatform bestaat uit een leerkracht- en leerlingomgeving. De leerkrachtomgeving bevat achtergrondinformatie, (vak)kennis, leerdoelen en inspiratie voor elk thema. GO! werkt met 7 themafases. Voor elke fase staan diverse onderdelen klaar.  Je kunt ervoor kiezen om zelf te bepalen welke opdrachten leerlingen gaan doen, waarin iedere leerling met dezelfde werkvorm werkt. Of je kiest ervoor om meer regie bij de leerling te leggen en de leerling meer eigen keuzes te laten maken. Het geeft de vrijheid om het onderwijs invulling te geven op een manier die bij past bij een team én bij de leerlingen.

De leerlingomgeving is een combinatie van digitaal leren en verwerken. De verwerking van de leerstof vindt zowel fysiek als digitaal plaats.  Leerlingen werken individueel en samen. GO! biedt verschillende leer- en verwerkingsvormen waardoor leerlingen gemotiveerd blijven.  Zo wordt een les nooit eentonig.

De 7 themafases van GO!

De voorkennis van leerlingen wordt geactiveerd. Wat weten zij al over het thema? Met een prikkelende introductie stimuleer je de verwondering. Bij de start van  het thema ga je vooral de breedte en diepte in, zo prikkel je de nieuwsgierigheid.

In deze fase geef je instructie, dit is vooral kennisoverdracht. Bijvoorbeeld een prentenboek/informatieboek, een informatief filmpje of nodig een gastspreker in de klas uit. Geef een instructie die net boven hun kennisniveau zit (zone van naaste ontwikkeling). Hiermee daag je leerlingen uit en motiveer je om te exploreren.

Kijk samen met de leerlingen naar de themaposter. Laat de leerlingen in deze fase nadenken over de “Grote Vragen” en verbindingen tussen de subthema’s. Je stelt vooral open vragen.

In deze fase gaan leerlingen aan de slag met de onderzoeksvragen. Zelf onderzoeksvragen formuleren is moeilijk voor jonge kinderen. Geef de keuze uit één van onderzoeksvragen en controleer of ze de onderzoeksvraag goed begrijpen.

Dit is de fase waarin de leerlingen aan de slag gaan, het liefst zo zelfstandig mogelijk. Probeer de leerlingen in deze fase echt te laten ontdekken. Soms ook juist te laten falen of even in verwarring te zijn om juist het leren te activeren. Er staan in het materiaal diverse experimenten om uit te voeren en verschillende opdrachten die gedaan kunnen worden.

Leerlingen presenteren hun eindproduct. Als er in groepjes gewerkt is, is dit ook het moment dat de groepjes de kennis aan elkaar presenteren. Stimuleer dat leerlingen het geleerde in beeld brengen.  Door leerlingen niet alleen te vragen wat ze geleerd hebben maar ook hoe zij geleerd hebben, krijg je inzicht in het leerproces.

Leerlingen geven hier aan welke leerdoelen zij behaald hebben. Deze zijn ook terug te vinden in het portfolio van de leerling. Als leerkracht grijp je hier terug naar de leerdoelen behorende bij het materiaal. Hebben de leerlingen alles uit het thema gehaald wat er uit te halen viel?

VRAAG JE KOSTELOZE PRESENTATIE AAN
BEKIJK ALLE SCHOOLBREDE THEMA’S