Voortgang en feedback

Voor elke themaplanning die jij gemaakt hebt zet het systeem automatisch een voortgangsoverzicht klaar. Je ziet precies waar de leerlingen zijn, welke onderdelen zij hebben afgerond en welke opdrachten zij hebben ingeleverd. Geef eenvoudig feedback bij opdrachten en beloon de inzet en het proces met leuke stickers. Voor kleuters en leerlingen van de onderbouw kun jij eenvoudig onderdelen afronden, opdrachten inleveren en leerdoelen afvinken.

GO! geeft jou inzicht in de voortgang van leerlingen.

EERST UITPROBEREN? DAT KAN!
EERST UITPROBEREN? DAT KAN!

Borg en volg leerdoelen

Met de rapportage functionaliteit van GO! heb je niet alleen op elk moment zicht op de behaalde doelen van jouw leerlingen, maar worden deze ook vanaf groep 1 geborgd in het digitale portfolio van de leerling. Hierdoor hebben zowel leerkracht als leerling zicht op de behaalde leerdoelen! Voor kleuters en leerlingen van de onderbouw kun jij eenvoudig de leerdoelen afvinken. Door vanaf groep 1 leerdoelen te borgen zorg je voor een doorgaande leerlijn.

GO! geeft jou inzicht in de voortgang van leerlingen.