Thematisch onderwijs

GO! werkt met de 7 fasen in het thematisch leerproces. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd proces. Leerlingen leren vanuit verwondering, nemen kennis tot zich, denken na over verbanden, ze onderzoeken en ontdekken, doen en leveren een eindproduct op. Als leerkracht inspireer jij jouw leerlingen, je draagt kennis over in de vorm van mini-colleges en begeleid jouw leerlingen tijdens hun leerproces.

De 7 fasen van GO! zijn de rode draad van de themaweken. Het zorgt voor houvast, meer diepgang en een hoger leerrendement. Voor elke fase staan diverse materialen klaar. Jij als leerkracht maakt zelf een keuze welke materialen je wilt gebruiken. In elke fase is ruimte voor onderzoekend en ontdekkend leren, samen leren, leren door vragen te stellen en zelf antwoorden te vinden.

Kortom: leren door te doen en te ervaren!

Schrijf je in voor onze webinar

Middagprogramma

GO! zorgt voor meer ruimte in je lesprogramma.

De themaweken van GO! hebben een duur van 6 tot 8 weken per thema. In de ochtenden wordt er gewerkt aan taal en rekenen. In de middagen integreer je vakken in de thema’s. Niet alleen de wereldoriëntatie vakken, maar ook techniek, crea en muziek!

GO! biedt ook diverse mogelijkheden om taal-, lees- en rekenvaardigheden toe te passen. Dat levert niet alleen tijdwinst op, maar leerlingen kunnen de geleerde vaardigheden dan ook op een functionele manier toepassen en oefenen. Door de integratie en samenhang tussen leergebieden komt er ruimte vrij in het overvolle onderwijsprogramma.

Werken met GO! betekent minder werkdruk, meer tijdsbesparing en meer vrijheid.

EERST UITPROBEREN? DAT KAN!

GO! in de praktijk

Hoe werkt een thema van GO! in de praktijk?

In elk overkoepelend thema van GO! komen alle zaak- en creatieve vakken aan bod. De verschillende doelen worden niet maar één keer aangeboden, maar worden telkens vanuit een ander perspectief behandeld. Hierdoor krijgt inhoud meer context, leren leerlingen verbanden zien tussen de vakken, zijn gemotiveerder en leren divergent denken (vanuit verschillende invalshoeken).
We nemen als voorbeeld het thema “De Wereld van Werk” en het leerpad “Samenwerken”. Leerlingen leren over de kracht van samenwerken.

Neem je leerlingen mee in de wereld van GO!

Bij het vak geschiedenis duik je met je leerlingen in de tijd van “Steden en Staten” en “Regenten en Vorsten”. We zoomen in op de toename van handel en ambachten. Op welke manier werkten kooplieden samen? Waarom was het belangrijk dat er een samenwerkingsverband  (De Hanze) kwam? De link met de huidige tijd en de samenwerking van Europese landen (EU) is makkelijk gemaakt. Leerlingen maken kennis met Michiel de Ruyter en de VOC. Welke beroepen zijn er allemaal te vinden op een VOC schip in die tijd? Hoe werkten mensen samen op een schip?

Bij het vak burgerschap besteden we aandacht aan stadsrechten en de toename van de macht van de burgers. Er wordt ook een koppeling gemaakt met identiteit. Leerlingen leren over de belbin teamrollen. Hoe werk je samen in een groep?

Leerlingen leren met GO! over de wateren aan de hand van de vaarroute van de VOC en maken kennis met het continent Azië.

Bij het vak kunst en cultuur duiken leerlingen in wereld van samenwerken in de kunst. Leerlingen interviewen kunstenaars en bezoeken een expositie. De leerlingen maken één gezamenlijk schilderij. Verf, kwasten, creativiteit en verbeeldingskracht zijn de middelen die de leerlingen ter beschikking hebben. Met meerdere personen op één doek werken vraagt om samenwerking.

De digitale bibliotheek in de leeromgeving van GO! staat boordevol informatieve leesboeken voor leerlingen van 4 tot 14 jaar. In elk thema staan lees-en schrijfopdrachten klaar en de taallessen over bijvoorbeeld samenwerken worden gecombineerd met de geschiedenisles over de VOC.

Bij het vak biologie kijken we naar de manier waarop dieren samenwerken. En hoe is dat eigenlijk bij sporten?