LEREN IN CONTEXT

De thema’s van GO! geven context aan leren en sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen.

GO! werkt aan de hand van thema’s. Deze thema’s staan niet op zichzelf, maar zijn allemaal met elkaar verbonden. Dit stimuleert leerlingen om verbanden te zien. De thema’s van GO! worden altijd schoolbreed ingezet. Elk schoolbreed thema bestaat uit diverse subthema’s die wij leerpaden noemen. In de praktijk betekent dit dat de hele school aan hetzelfde overkoepelende thema werkt, maar elke bouw of groep hierin een eigen leerpad kiest.

De thema’s van GO! zijn geschikt voor groep 1 t/m 8 en de onderbouw van het VO.

BEKIJK DE SCHOOLBREDE THEMA’S VAN GO!

STRUCTUUR

De themaweken van GO! hebben een vaste structuur.

GO gaat uit van 7 fasen in het thematisch leerproces: verwonderen, weten, denken, onderzoeken, doen, presenteren en tot slot de vraag: “Wat heb ik geleerd?”. Voor elke fase staan diverse materialen klaar. Jij als leerkracht maakt zelf een keuze welke materialen je wilt gebruiken. In elke fase is ruimte voor onderzoekend en ontdekkend leren, samen leren, leren door vragen te stellen en zelf antwoorden te vinden. Kortom: leren door te doen en te ervaren!

 

MEER WETEN? SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEBINAR

COMPLEET MIDDAGPROGRAMMA

GO! wordt ingezet in de middagen.

GO! is een compleet middagprogramma. De themaweken van GO! hebben een duur van plusminus 6 weken per thema. In de ochtenden wordt er gewerkt aan taal en rekenen. GO! biedt diverse mogelijkheden om taal-, lees- en rekenvaardigheden toe te passen. Dat levert niet alleen tijdwinst op, maar leerlingen kunnen de geleerde vaardigheden dan ook op een functionele manier toepassen en oefenen. Door de integratie en samenhang tussen leergebieden komt er ruimte vrij in het overvolle onderwijsprogramma. Werken met GO! betekent minder werkdruk en een meer vrijheid.

EERST UITPROBEREN? DAT KAN!